Urakointi

Turun Automaatiokeskus on todellinen talotekniikan moniosaaja. Me olemme sitä mieltä, että talotekniikkajärjestelmät voivat olla integroituja kokonaisuuksia ja haluamme tehdä asian kiinteistön omistajalle mahdollisimman yksinkertaiseksi investoida ja ylläpitää. Siksi tunnuslauseemme onkin ”We make solutions simple”. Palvelemme asiakkaitamme rakennusautomaation lisäksi myös sähkö- ja turvallisuus toimialoilla. Turun Automaatiokeskuksen henkilökunnan osaamisen taso on korkeaa ja ryhmä on erittäin joustava toteuttamaan erilaisia projekteja.

Turun Automaatiokeskus tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen kiinteistönhallintajärjestelmän erittäin kilpailukykyisesti. Hyödynnämme avointa BACnet väylätekniikkaa, joka pienentää asennuskustannuksia. Olemme suurten valmistajien paikallinen kumppani ja tuotteemme ovat alan kehityksen huippua.

Kiinteistöhallintajärjestelmässä avoimuus tarkoittaa sitä, että kukaan ei omista tekniikkaa, eikä peri tekijänoikeusmaksuja. Tiedonsiirtoprotokollat ovat tunnettuja, avoimia ja kaikkien käytettävissä. Avoimuus tarkoittaa myös sitä, että tekniikka ei ole salaista. Avoimet järjestelmät eivät sido kiinteistöjen omistajia vain yhden toimittajan toteutukseen, vaan antavat mahdollisuuden vapaasti valita laite- ja järjestelmätoimittajat. Avoimuus tarkoittaa myös sitä, että järjestelmä tai jokin sen osa on mahdollista integroida toisiin ympäristöihin.

Miksi järjestelmämme toimivat?

Turun Automaatiokeskuksen kiinteistöautomaatiojärjestelmät tekevät koko kiinteistön valvonnasta, käytöstä ja seurannasta helpompaa, tehokkaampaa ja edullisempaa. Koska olemme merkkiriippumaton yksityinen urakointiliike voimme käyttää alan parhaita järjestelmiä joustavasti… kunhan vain tiedämme, että ne ovat paras vaihtoehto juuri sinun kiinteistöllesi. Talotekniikkajärjestelmät ovat nykyisin integroituja kokonaisuuksia, joten yksikin huonosti toimiva prosessi voi johtaa koko järjestelmän heikentyneeseen toimintaan ja suorituskykyyn. Turun Automaatiokeskus varmistaa järjestelmien tehokkaan toiminnan tarjoamalla kokonaisvaltaista palvelua, joka pitää sisällään suunnittelun, rakentamisen ja rakennusvaiheen jälkeisen seurannan ja huollon. Turun Automaatiokeskus hyödyntää kiinteistöjen valvonnassa tehokkaasti Internetiä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Meidän ei tarvitse välittömästi lähettää huoltohenkilökuntaa asiakkaidemme kiinteistöihin prosesseissa tapahtuneiden poikkeamien tai hälytyksien vuoksi, vaan selvitämme ensin voiko asian hoitaa etänä järjestelmien avulla. Tämä alentaa tuntuvasti vikojen etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia.