Kartoitus

Kiinteistöautomaatiojärjestelmät ja niiden käyttämistä tehostavat työkalut eivät ole enää jälkikäteen tehtäviä lisäyksiä

– vaan nykyään ne ovat olennainen osa niin uudisrakentamista kuin olemassa oleviakin kiinteistöjä, koska ne parantavat kiinteistöjen kustannustehokkuutta, olosuhteita ja ympäristöystävällisyyttä.

Monet yritykset voivat tehdä projekteja energiansäästämiseksi, mutta harvat pystyvät tarjoamaan työkaluja, joilla luvatut tulokset voidaan saavuttaa.

Meidän palvelujemme ja työkalujemme avulla kiinteistöjen omistajat voivat suunnitella ja käynnistää energiansäästöhankkeita, jotka tuottavat nopeasti kustannussäästöjä käyttämällä viimeisintä teknologiaa suorituskyvyn maksimoimiseksi tinkimättä silti käyttäjien olosuhteista.

Me autamme kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä säästämään rahaa arvioimalla heidän toimintaansa tehokkuuden parantamiseksi laajalla joukolla tarkastuspalveluja, jotka sisältävät mm.:

  • Kaikkien tärkeiden laitteistojen ja prosessien suorituskyvyn arvioinnit, joilla on vaikutusta energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen
  • Kehitämme yksinkertaisia keinoja, joilla kiinteistöjen käyttäjät ja huoltohenkilöstö voi muuttaa käyttöparametreja tinkimättä käyttäjien olosuhteista ja viihtyvyydestä
  • Optimoimme kiinteistöjen käytön sekä alennamme kulutusta ja kustannuksia tarkastelemalla mm. käyttötunteja sekä vertaamme jatkuvasti olosuhteita energiatehokkuuteen

Keskittymällä energiankulutuksen pienentämiseen ja ympäristön kestävään kehitykseen Turun Automaatiokeskus arvioi kiinteistöjen toimintoja perinpohjaisesti käyttämällä tarkoitukseen kehitettyjä työkaluja, jotka pitävät yllä energiankulutusta pienentäviä toimia ja alentaa näin asiakkaiden kustannuksia.