Suunnittelu

Kun rakennuksen toiminta on optimoitu, alennamme kustannuksia ja kulutusta sekä parannamme viihtyvyyttä.

Joidenkin yritysten mottona on ”laitetaan se toimimaan nyt ja murehditaan siitä myöhemmin”, kun taas Turun Automaatiokeskus asettaa kiinteistöautomaatioalalle kriteerit, joita verrataan muihin: työskentelemme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toimitamme ratkaisuja, jotka ovat kestäviä, helposti hallittavia ja kustannustehokkaita.

Alan kehittyneimmillä ohjelmillamme integroitujen järjestelmien hallinta on helppoa – niiden suunnittelun lähtökohtana on helppokäyttöisyys , ne sisältävät dynaamista ja
vuorovaikutteista grafiikkaa, niiden käyttöä ei rajoiteta käyttölisensseillä, niitä voidaan käyttää monilla mobiililaitteilla; järjestelmien turvallisuuden takaa kehittynyt teknologia, jossa hyödynnetään monitasoisia salasanoja ja 128-bittistä salausta käyttävää tietoverkkosalausprotokollaa (SSL).

Olennainen osa energianhallintaa on kyky koota ja lajitella tietoja kiinteistön energianlähteistä mukaan lukien sähkö, aurinko- ja tuulivoima ja vesi. Turun Automaatiokeskuksen energianhallintajärjestelmät tarjoavat täydelliset rakennusten energiaprofiilit, jotka voidaan analysoida ja yhdistää helposti jo olemassa oleviin järjestelmiin. Älykkäät ja edulliset energianmittausratkaisumme ja niihin sisältyvät vakiomuotoiset tiedonsiirtoprotogollat tarjoavat helppoa liitettävyyttä mutta eivät ole riippuvaisia tietyistä tuotteista.

Turun Automaatiokeskus varmistaa käyttäjien mielenrauhan sekä toiminnan vastuullisuuden toimittamalla järjestelmän kattavan luovutusmateriaalin, joka sisältää mm. seuraavaa:

  • Henkilökohtainen keskustelu loppukäyttäjän kanssa, jolla varmistetaan, että järjestelmän suorituskyky vastaa kiinteistön suorituskykyä mahdollisimman edullisilla kustannuksilla
  • Laadukkaat järjestelmän integrointimatriisit, jotka määrittelevät järjestelmän rajalinjat ja liitettävyyden
  • Tekniset työmääritykset kaikkien palveluiden toimivuuden ja toiminnan varmistamiseksi
  • Integroitujen järjestelmien toimintojen yksityiskohtaiset toimintakuvaukset
  • Yksityiskohtaiset pisteluettelot ja ohjainkohtaiset kytkentäkaaviot.
  • Yksityiskohtaiset lähiverkon (LAN) toimintakaaviot, jotka sisältävät asianmukaiset viestintäkaapelien konfiguraatiot

Kaikkien projektien mukana toimitetaan kaikki tietokannat sekä suunnittelun, ohjauslogiikan, grafiikan ja www-konfiguroinnin työkalut, joita tarvitaan järjestelmän konfigurointiin ja käyttöön nyt ja tulevaisuudessa.