Toteutus

Turun Automaatiokeskus toimittaa rakennukseesi parhaiten soveltuvat ratkaisut ja alan parhaan palvelun.

PROJEKTINJOHTO

Toimitamme järjestelmiä, jotka täyttävät kaikki asiakkaidemme vaatimukset. Lisäksi pyrimme aina maksimoimaan asiakkaan saaman hyödyn. Kun me johdamme projektiasi,
kommunikoimme avoimesti kaikkien osapuolten kanssa ja olemme yhteistyössä sekä asiakkaiden että rakennuttajien kanssa, jotta pysymme varmasti aikataulussa ja budjetissa. Toimimme aina omien, vastuu- ja laatunormiemme mukaisesti. Projektin kaikki osa-alueet dokumentoidaan kattavasti ja tiedotetaan selkeästi kaikille projektiryhmän jäsenille.

KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Kaikki kiinteistöjen valvontaa ja seurantaa koskevat ratkaisumme ovat alan parhaimmistoa – niiden avulla voimme optimoida energiankäytön suhteessa viihtyvyyteen. Käytämme hyväksemme internetin kaikkia ominaisuuksia hyödyntämällä turvallisia ja joustavia yhteyksiä kotitietokoneilta ja eri laitteiden kuten matkapuhelimien kautta, jolloin useat käyttäjät voivat käyttää järjestelmää samanaikaisesti. Voimme yhdistää useita kiinteistöjä keskusvalvomoon ja jakaa automaattisia hälytyksiä määriteltyihin kohteisiin – kaiken tämän järjestämme luotettavilla ja helppokäyttöisillä sekä myös tulevaisuudessa toimivilla ratkaisuilla, jotka eivät aiheuta jatkuvia kustannuksia lisenssimaksujen muodossa.

MITTAUKSET

Olennainen osa energianhallintaa on kyky koota ja lajitella tietoja kiinteistön energianlähteistä mukaan lukien mm. sähkö, aurinko- ja tuulivoima ja vesi. Turun Automaatiokeskuksen energianhallintajärjestelmät tarjoavat täydelliset kiinteistöjen energiaprofiilit, jotka voidaan analysoida ja yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin. Älykkäät ja edulliset energianmittausratkaisumme ja niihin sisältyvät vakiomuotoiset tiedonsiirtoprotogollat tarjoavat helppoa liitettävyyttä mutta eivät ole riippuvaisia tietyistä tuotteista.

JÄRJESTELMÄINTEGROINTI

Jotkut palveluntuottajat väittävät kykenevänsä toimittamaan täysin integroituja kokonaisuuksia ja yhdistämään kaikki vettä, sähköä, turvallisuutta ja valaistusta koskevat järjestelmät; he eivät kuitenkaan myönnä sitä tosiasiaa, että integroidut järjestelmät ovat erikseen suunniteltuja ja sovelluskohtaisia laiteita, jotka on niputettu yhden järjestelmän alle.

Vaikuttaako tämä sekavalta?

Turun Automaatiokeskus ei tee asiakkaita riippuvaisiksi yhdestä palveluntuottajasta, vaan me voimme tukea erimerkkisten laitteiden käyttöä erimerkkisissä järjestelmässä ja liittää ne yhteen sekä kerätä tietoja yhteen keskusjärjestelmään, johon pääsee sisälle yhdestä valvomolaitteesta.

Tämä tekee järjestelmän seurannan, valvonnan ja anylysoinnin helpoksi sinulle.