Ylläpito

Turun Automaatiokeskuksen kohdalla vihreä ei tarkoita jotakin kallista. Itse asiassa saavutamme alhaisimmat kustannukset panostamalla kestävään kehitykseen ja luomme arvoa asiakkaille olemalla säätöratkaisujen ja -prosessien edelläkävijä.

Turvalliset ja helppokäyttöiset järjestelmämme tarjoavat kaikki internetin luomat mahdollisuudet, korkean integrointiasteen, rajoittamattomat laajennusmahdollisuudet ja käyttäjämäärät, etäseurannan, huollot ja muutostyöt.

Koska talotekniikkajärjestelmät ovat integroituja kokonaisuuksia, yksikin puutteellinen prosessi voi johtaa heikentyneeseen toimintaan ja suorituskykyyn. Turun Automaatiokeskus ratkaisee nämä ongelmat järjestelmän hienosäädöllä, joka tuottaa useita erilaisia hyötyjä kuten:

• Kiinteistöjen parempi tuottavuus
• Alhaisemmat energiamaksut energiansäästön ansiosta
• Tyytyväisemmät käyttäjät ja omistajat sekä parantunut turvallisuus
• Paremmat ympäristöolot sekä käyttäjien parempi terveys ja viihtyvyys
• Järjestelmän ja sen laitteistojen parempi toimivuus
• Parannukset kiinteistön käytössä ja ylläpidossa
• Parempitasoinen kiinteistön dokumentaatio
• Laitteistojen ja järjestelmien huomattavasti pidempi käyttöikä.

Huollot

Kaikki järjestelmät vaativat huoltoa luotettavan toiminnan ylläpitämiseksi – jos huoltoa ei kuitenkaan tehdä oikein, kiinteistöautomaatiojärjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi.

Turun Automaatiokeskuksen asennuspalvelut ovat luotettavia, laitteistot ovat todistetusti toimivia ja ohjelmointipalvelut ovat älykkäitä – se alentaa ”vanhanaikaisten” huoltojen tarvetta, koska automaatiojärjestelmän kautta tehtävillä tehokkailla analysoinneilla voidaan korvata paikan päällä vietetyt pitkät ajat laitteistojen fyysisen ylläpidon parissa. Tietojen oikeilla analysoinneilla ja hienosäätöä koskevalla neuvonnalla voimme ehkäistä ongelmat ennen niiden syntymistä ja tarjota jatkuvia suosituksia tilojen suorituskyvyn optimoinnin suhteen.

Tietojen analysointi ja raportointi

– toimitamme kattavat raportit nettikäyttöliittymän kautta, jolloin paikallinen huoltohenkilöstö ja etätyöntekijät pääsevät helposti käsiksi kaikkeen dataan. Järjestelmään voidaan konfiguroida vakiomallinen tai käyttäjän määrittelemä raportointikäytäntö; kaikki selaimen tuottamat raportit voidaan tallentaa PDF- tai Excel-tiedostomuodossa tai viedä XML/SOAP-muotoa käyttävään ohjelmistoon. Nämä sovellukset sisältävät mm. MS Word- ja MS Excel -ohjelmat.

  • Tiedot tallennetaan ja säilytetään SQL-tietokannoissa
  • Ajastetun raportin ansiosta käyttäjät saavat nopeasti yleiskatsauksen laitoksista, aikaohjelmista ja käyttöajoista
  • Tarvittaessa Internet-selaimen kautta käyttäjä voi määritellä normaalin työajan ulkopuolisia käyttöaikoja
  • Työajan ulkopuolista energian kulutusta varten voidaan luoda automaattiset (käyttäjän määrittelemät) mukautetut laskutustiedot
  • Ohjausstrategioita voidaan katsella reaaliaikaisesti Internet-selaimen ”logiikkasivun” kautta, jolloin ne on helppo tunnistaa ja korjata.